Aktuality

Vážení členové klubu,

klubové barvářské zkoušky honičů se uskuteční dne 16.10.2021 při OMS Chomutov. Bližší informace týkající se případného výcvikového dne a podávání přihlášek budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu před konáním zkoušek.

Žádáme zájemce o zkoušky BZH a výcvikový den, aby se předem hlásili na e-mail svycarskyhonic@gmail.com

Výcvikář


KLUBOVÁ VÝSTAVA – 11. 9. 2021

Klubová výstava švýcarských honičů se konala letos již tradičně v krásném prostředí v areálu Hotelu U sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova. Na klubovou výstavu bylo přihlášeno celkem 27 švýcarských honičů, které posoudila zkušená rozhodčí paní Olga Dolejšová. Letos byly ve výstavním kruhu po delší době zastoupeny všechny barevné variety švýcarských honičů!

Bernští vítězové jsou: Gaia Aurita Kitta - VN1, Nejlepší štěně; Aaron z údolí Loučky - V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ; Grace Lady Dorotte - V1, CAJC, Klubová vítězka mladých; Elliot Moravian Pride - V1, CAC, Klubový vítěz, BOB; Habbiela Bohemia
Hill
- V1, CAC, Kubová vítězka, BOS.

Švyčtí vítězové jsou: Benjamin od Svatohorské zvonice - V1, CAC, Klubový vítěz, BOB; Alyeen Alpenglanz - V1, CAC, Klubová vítězka, BOS.

Jediná lucernská honička Michelle Lady Bardotte získala V1,CAC, Klubová vítězka, BOB.

Vítězem celé výstavy se stala jurská honička Rascasse de la Cascade des Fayes  - V1, CAC, Klubová vítězka, BOB a BIS.

Nejlepší chovatelská skupina bernských honičů – CHS Aurita Kitta.

Na závěr výstavy proběhly také bonitace a fotografování jedinců na bonitační karty.

Fotografie z celého průběhu Klubové výstavy KCHŠH a bonitační fotografie si můžete prohlédnout zde:

https://svycarskyhonic.rajce.idnes.cz/Klubova_vystava_11._9._2021/

Poradkyně chovu


SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KCHŠH - 11. 7. 2021

Speciální výstava se konala dne 11. 7. 2021 jako v minulých letech při oblastní výstavě všech plemen v krásném areálu zámku v Náměšti na Hané. Speciální výstavu tentokrát posuzoval pan rozhodčí Leoš Jančík, který naše plemeno dobře zná. Na výstavu se přihlásilo celkem 24 švýcarských honičů.

Bernští vítězové jsou:

Aaron z údolí Loučky - V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých; Frída Lady Dorotte - V1, CAC, BOS, Vítězka speciální výstavy; Sophie Bencilla - V1, BOV, Vítězka speciální výstavy veterán a ve třídě čestné Dulcis Cervarius - V1, BOB.

Ze dvou lucernských honičů uspěla lépe Muriel Lady Bardotte - V1, CAC, BOB, Vítězka speciální výstavy.

Švyčtí vítězové jsou: Archie Alpenglanz - V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy; Alyeen Alpenglanz - V1, CAC, Vítězka speciální výstavy.

Vítězkou celé speciální výstavy se stala nejstarší krásná fenka Pinkie Bencilla - V1, BOB, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán, BIS.

Fotografie ze Speciální výstavy KCHŠH v Náměšti na Hané 11.7. 2021 si můžete prohlédnout zde:

https://svycarskyhonic.rajce.idnes.cz/Specialni_vystava_KCHSH_Namest_na_Hane_2021/

Poradkyně chovu


Vážení členové klubu,

jménem výboru klubu Vás zvu na náhradní zasedání členské schůze, které se uskuteční dne 11.9.2021  od  13:30 hodin v areálu hotelu U sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova. V příloze naleznete program schůze.

/UserFile/files/Dokumenty/2021/Pozv%C3%A1nka%2Bna%2B%C4%8Dlenskou%2Bsch%C5%AFzi%2B2021_(1).pdf

Hospodářka


Vážení členové klubu,

jménem výboru klubu Vás zvu na zasedání členské schůze, které se uskuteční dne 11.9.2021  od  13:00 hodin po skončení klubové výstavy v areálu hotelu U sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova. Letošní rok je rokem volebním, proto bychom byli rádi, pokud se schůze zúčastníte. V příloze naleznete program schůze.

/UserFile/files/Dokumenty/2021/Pozv%C3%A1nka%2Bna%2B%C4%8Dlenskou%2Bsch%C5%AFzi%2B2021_(1).pdf

Hospodářka


Vážení členové klubu,

jménem výboru klubu Vás zvu na naši tradiční klubovou výstavu, která se uskuteční dne 11.9.2021  od  9:00 hodin v areálu hotelu U sv. Václava ve Vysočanech u Chomutova. 

Posuzovat bude paní Olga Dolejšová. 

Na výstavě proběhne bonitace.

Přihlašování na výstavu bylo již spuštěno prostřednictvím Dogoffice. www.dogoffice.cz  

V hotelu je možné se ubytovat. www.hotelusvatehovaclava.cz

Těším se na setkání s Vámi

Hospodářka


Vážení členové klubu,

paní Natalie Piéta oslovila náš klub s požadavkem napsání článku o lovecké praxi Švyckých honičů v ČR. Tento článek bude publikován v loveckém časopisu ve Francii a bude součástí propagace setkání  majitelů Švyckých honičů v Uzelle . K dispozici máme 1 stranu, včetně fotek.

Chtěl bych tímto požádat majitele Švyckých honičů, kteří aktivně loví, zda by byli ochotni tento článek připravit.

Předseda klubu


Vážení členové klubu,

rádi bychom Vás upozornili na možnost zúčastnit se prvního mezinárodního srazu švýcarských-švyckých honičů, který se bude konat 21. 5. 2022 v Uzelle ve Francii. Bližší informace a přihlášku najdete v odkazu.

/UserFile/files/Aktuality/2021/Anmeldung_Treff_Tch%C3%A8que(1).docx

Vedení klubu


Vážení členové klubu,

na stránkách v sekci Klub - dokumenty je zveřejněn zápis ze schůze výboru. Na schůzi byl projednán návrh na změnu zápisního řádu, který  bude na programu členské schůze. Návrh je v tomto znění.

5. Návrh na změnu zápisního řádu

II. Podmínky chovnosti

b) 2 výstavy od dvou různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna výstava pořádaná klubem

(speciální, nebo klubová), minimálně jedna ve věku od 15 měsíců, nejhůře se známkou velmi dobrá (fena), nejhůře se známkou výborná (pes), mají loveckou upotřebitelnost, bonitace,

nebo

3 výstavy se známkou výborná od minimálně dvou různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna pořádaná klubem (speciální, nebo klubová), z toho 2 výstavy minimálně ve věku od 15 měsíců, bonitace.

Členové klubu se mohou k návrhu vyjádřit prostřednictvím e-mailu svycarskyhonic@gmail.com

Vedení klubu


Vážení členové klubu,

rok 2021 je rokem volebním, tedy proběhnou volby do Výboru a do Revizní komise.

Vaše návrhy kandidátů na členy výboru, kterými jsou předseda, místopředseda, hospodář, výcvikář a poradce chovu a návrhy kandidátů na členy Revizní komise, zasílejte současnému předsedovi klubu na e-mailovou adresu fuleky@post.cz do konce března 2021.

Členská schůze se uskuteční až v době, kdy to pandemická situace a omezující opatření umožní.

Přeji všem pevné zdraví.

Předseda klubu


 

 

 

TOPlist