Vítejte na našich webových stránkách!

Vážení členové klubu,

rok 2021 je rokem volebním, tedy proběhnou volby do Výboru a do Revizní komise.

Vaše návrhy kandidátů na členy výboru, kterými jsou předseda, místopředseda, hospodář, výcvikář a poradce chovu a návrhy kandidátů na členy Revizní komise, zasílejte současnému předsedovi klubu na e-mailovou adresu fuleky@post.cz do konce března 2021.

Členská schůze se uskuteční až v době, kdy to pandemická situace a omezující opatření umožní.

Přeji všem pevné zdraví.

Předseda klubu


 

Vážení členové klubu,

klubové barvářské zkoušky honičů se uskuteční dne 16.10.2021 při OMS Chomutov. Bližší informace týkající se případného výcvikového dne a podávání přihlášek budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu před konáním zkoušek.

Výbor klubu


 

Vážené dámy, vážení pánové, zástupci klubů

rádi bychom vám oznámili, že naši tradiční Náměšťskou výstavu (jejíž součástí jsou vaše klubové či speciální výstavy) usilovně připravujeme  a stále věříme, že v termínu 12.6.2021 proběhne. Vše samozřejmě závisí na výrazném zlepšení epidemiologické situace a rozvolňování omezujících opatření.

Každopádně vás chceme ujistit, že i kdyby výstava nemohla v původním termínu proběhnout, proběhne v termínu pozdějším (zatím případná varianta je 11.7.2021).

 

V souvislosti s tímto jsme se rozhodli posunout uzávěrky na nejzazší možné termíny a to:

1. uzávěrka 30.4.2021

2. uzávěrka 20.5.2021

Od 1.2. je také plně spouštěno on - line přihlašování přes www.dogoffice.cz

Věříme, že do 20.5. snad už bude zřejmé, zda akce proběhne či nikoliv, případně za jakých podmínek.

Držme si place a věřme, že se v Náměšti setkáme !

 

Za pořadatele,

Jiří Zbořil - ředitel výstavy

 

 

TOPlist