Aktuality » Omluva panu Fryčkovi

Příspěvek byl zveřejněn dne 16.11.2014.

Popis situace ze dne 13. 9. 2014:

po provedení veterinární přejímky psů přítomný veterinář nahlásil poradkyni chovu,
paní Dančové, tři podněty. Jedním z nich bylo podezření na existenci jizvy na šourku
u psa Samuela Bencilly majitele pana Fryčky. Vzhledem ke skutečnosti, že varle sestoupilo do šourku ve věku psa 6 měsíců, chtěla se poradkyně chovu přesvědčit, jestli sestoupilo přirozeným způsobem.
Majitel se vůči vzniklému podezření důrazně ohradil. Následovala výměna názorů mezi majitelem psa a poradkyní chovu, kdy majitel odmítl jakýkoliv chirurgický zákrok prováděný na svém psu s poukázáním na to, že žádná jizva neexistuje. Pes byl následně zbonitován. Majitel se vzhledem k proběhlé nepříjemné diskusi cítí poškozen nepřímým nařčením z podvodu.

 

Stanovisko klubu je následující :

stížnost pana Fryčky byla shledána částečně důvodnou vzhledem k následujícím skutečnostem :

postup při veterinární prohlídce nebyl obvyklý, majitel psa nebyl o výsledku prohlídky
a zjištění veterináře okamžitě informován (budoucí přesný postup veterinární prohlídky a její náležitosti a pravidla při přejímce psů budou projednány na členské schůzi
dne 29. 11. 2014). Postup při bonitaci byl standardní.

Jednání poradkyně chovu během bonitace nebylo vůči majiteli zcela taktní.

Klub respektuje tvrzení majitele a omlouvá se za vzniklou nepříjemnou situaci.  

Omluvu poradkyně chovu uvádím níže.

Marianna Svobodová, MBA, předsedkyně klubu.


Vážený pane Fryčko,

prosím, přijměte moji omluvu za mé netaktní jednání, ke kterému došlo v závěru bonitace Vašeho psa na Klubové výstavě v Nové Živohošti 13. 9. 2014, a za z toho vyplývající situaci, díky níž se cítíte poškozen.

 
Barbora Dančová, poradkyně chovu.


TOPlist